Projektovanie

Spoločnosť LUVEMA, spol. s r.o. vykonáva projektovanie v odbore banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Vypracúva:

Plány otvárky, prípravy a dobývania pre povrchové dobývanie ložísk, Plány využívania ložísk  pre povrchové dobývanie ložísk, Projekty pre trhacie práce veľkého rozsahu, Technologické postupy pre trhacie práce malého rozsahu, Projekty pre deštrukcie pomocou výbušnín.

Geodetické meraniaAPS3

Srdcom geodetického zameriavania a vytyčovania je špičkový GNSS systém ALTUS APS3 s presnosťou:

               Horizontálna presnosť  1 cm + 1ppm
               Vertikálna presnosť      2 cm + 2ppm

Všetky naše projekty sú spracované digitálne v profesionálnom programe Microstation. 

  

Najčastejšie prípady použitia GNSS

Vytvorenie Základnej banskej mapy

Aktualizácia Základnej banskej mapy

Vytyčovanie hraníc dobývacieho priestoru

Zameranie odstrelu a jeho kubatúry

Zameranie a vyčíslenie množstva zásob podrveného materiálu

 

Celý proces zamerania a vytvorenie výstupu je rýchly a presný.