Seizmika

Meranie seizmických účinkov

Ponúkame merania vibrácií uznávanými prístrojmi. Teoretické výpočty vieme overiť v teréne, a tým zabrániť nežiaducim účinkom vážneho poškodenia existujúcich konštrukcií.

Medzi najčastejšie zdroje vibrácií patria:
• trhacie práce
• demolačné práce
• konštrukčné aktivity
• pohyby ťažkých telies (kamióny, vlaky…)

Prostredie, v ktorom prebieha monitorovanie:
• monitorovanie vzdušných tlakových vĺn
• monitorovanie seizmických vĺn šírených zemou – horninami
• monitorovanie tlakových vĺn pod vodou
• monitorovanie konštrukcií – budovy, mosty, tunely
• vzdialené monitorovanie