Účtovníctvo

Poskytujeme

• vedenie jednoduchého účtovníctva
• podvojného účtovníctva
• mzdovej a personálnej agendy
• skladového hospodárstva
• spracovanie výkazov pre DPH
• daň z príjmov
• daň z nehnuteľnosti a daň z motorových vozidiel
• administratívna činnosť