Služby

Povrchové dobývanie – Trhacie práce

Trhacie práce malého rozsahu
Trhacie práce veľkého rozsahu
Stavebné práce – zárezy
Deštrukcie

Projektovanie

Projektovanie v odbore banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Plány otvárky, prípravy a dobývania pre povrchové dobývanie ložísk
Plány využívania ložísk  pre povrchové dobývanie ložísk
Projekty pre trhacie práce veľkého rozsahu
Technologické postupy pre trhacie práce malého rozsahu
Projekty pre deštrukcie pomocou výbušnín